سسیستمهای آنالیز کروماتوگرافی مایع

 

v    گاز کروماتو گرافی (GC)

v     کروماتوگرافی فاز مایع (HPLC)

v    یون کروماتوگرافی ( Ion Chromatography )

v    کروماتو گرافی لایه نازک     Thin Layer Chromatography (TLC)

v    FPLC  ( Fast Performance Liquid chromatography )

v    انواع  ستونهای کاربری ( مشاوره انتخاب بر اساس کاربری و تهیه )

Languges

Search Our Site

Who is Online

ما 44 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم